קתדרה גיליון 10

קתדרה גיליון 10

קתדרה גיליון 10

תוכן

 • מבוא
 • הגישה האנטי-פילאנתרופית בימי העלייה הראשונה
 • הגרים הרוסיים בגליל בראשית המאה העשרים
 • עיתונות יידיש בארץ-ישראל מתחילתה ועד הופעת 'נייוועלט' (1934)
 • מייסנר פחה: חלוץ הרכבות בארץ-ישראל ובשכנותיה; האיש, מסילותיו וקורותיהן
 • תרומתה של פתח-תקוה לקידומה החקלאי והתעשייתי של הארץ בשלבים הראשונים לקיומה (1918
 • המפגש בין האיכרים לפועלי העלייה השנייה בפתח-תקוה
 • פתח-תקוה בעיניהם של שני פקידי ממשלה בכירים בשלהי השלטון העות'מאני
 • מ'אהבת-ציון' לפתח-תקוה - תיאורי ארץ-ישראל בכתבי יואל משה סלומון
 • טיוטה של 'קול קורא' מאת יואל משה סולומון אל מנהיגי תנועת 'חיבת ציון' ברוסיה (שלה
 • ארכיונים ואוספי-תעודות במכון ז'בוטינסקי
דילוג לתוכן