קתדרה גיליון 101

קתדרה גיליון 101

קתדרה גיליון 101

תוכן

  • מבוא- "פתח דבר"
  • מצודות סלע בהרי אדום
  • סלע אדום
  • מתי נבנו בתי הכנסת הגליליים?
  • מטמונים ומרידות - התפלגות מועדי ההטמנה של מטמוני המטבעות בארץ-ישראל בתקופה הרומי
  • הסלג'וקים בירושלים - דימוי היסטורי במבחן
  • גילוי הילד הארוטי בארץ-ישראל - קווים לדמותה של המחלקה להיגיינה של בית הספר
  • הכבוד האבוד של השופט העליון - פרשת אי-מינויו של השופט גד פרומקין לבית משפט העליו
  • רוטשילד - בעד ונגד
  • בין 'טכניון' ל'תכניון' - משמעות הציווי 'יהודי דבר עברית' נוסח בן-גוריון, 1963
דילוג לתוכן