קתדרה גיליון 102

קתדרה גיליון 102

קתדרה גיליון 102

תוכן

  • מבוא- "פתח דבר"
  • איחוד הכהונה והמלוכה בארץ-ישראל בתקופת בית שני
  • על הקרקוס הנעלם של איליה קפיטולינה
  • 'כשלג בקיץ' - מוצר תענוגות בארץ-ישראל וסוריה
  • הרעות של 'השומר הצעיר' - נפשיות וחלוציות בארץ-ישראל תרע"ט-תרפ"ג
  • אנדרטת 'עבודה והגנה' בחולדה
  • התיישבות חיילים בארץ-ישראל לאחר מלחמת העולם השנייה
  • הכבוד האבוד של השופט העליון - פרשת אי מינויו של השופט גד פרומקין לבית המשפט העלי
  • משולחז עבודתו של מחבר דברי הימים
דילוג לתוכן