קתדרה גיליון 103

קתדרה גיליון 103

קתדרה גיליון 103

תוכן

  • מבוא- "פתח דבר"
  • אילו אוצרות נרשמו במגילות הנחושת?
  • נתיב הדואר מבניאס לצור במאה העשירית והאחת-עשרה וזיהויו של ה'משמר השחור'
  • 'וכי לא אחיהם אנחנו?' - יחסי אשכנזים וספרדים בירושלים בסוף המאה השבע-עשרה
  • זרים בשערייך: חיל ההנדסה המלכותי ו'הקרן הבריטית לחקירת ארץ-ישראל', 1865 - 1870
  • לקורות בית החולים הבריטי בצפת
  • תחיית הלשון העברית בראשון-לציון, 1882-1914
  • תהלוכת האור: חנוכה כחג לאומי בתל-אביב בשנים 1909-1936
  • יעקב מטריקין ותכנון היישובים הכפריים הראשונים בנגב
  • קווים לדמותה ולמוצאה של השושלת ההרודיינית
דילוג לתוכן