קתדרה גיליון 104

קתדרה גיליון 104

קתדרה גיליון 104

תוכן

  • מבוא- "פתח דבר"
  • מביקורת הנוסח לשחזור היסטורי:לתולדותיהם של שלושה מקומות בארץ-ישראל
  • קרבות ההכרעה בכיבוש סוריה על ידי המוסלמים - רקעים ומקורותיהם" מבט אחר
  • מן 'גלותנו' לשכם: אברהם פירקוביץ אצל השומרונים
  • מצודות טיגרט - שלטון וביטחון בכפיפה אחת
  • גאולת קרקעות מסוג חדש - מפעלי רכישות קרקע מיוחדים של 'קרן קיימת לישראל' בשלהי תק
  • הקבוצה - מבט מבראשית בפרספקטיבה
  • בעיני ילדים או למענם? תיאורי ארץ הקודש בספרות הנוסעים הצעירים
  • נדר הקרבן וכתובות הגלוסקמה משכונת ארנונה בירושלים
  • נימוקי השופטים להענקת פרס יצחק בן-צבי בתולדות ארץ-ישראל ופרס מרדכי איש-שלום בתול
דילוג לתוכן