קתדרה גיליון 105

קתדרה גיליון 105

קתדרה גיליון 105

תוכן

  • מבוא- "פתח דבר"
  • מעשה רבן גמליאל במרחץ של אפרודיטי בעכו - עיון בראליה ארץ-ישראלית
  • מסיקין
  • הנשק הכימי בארץ-ישראל במלחמת העולם הראשונה
  • תורה, עבודה ובתי קפה: דת ופרהסיה בתל-אביב המנדטורית
  • הלאמה במתח נמוך - הנסיבות, השיקולים והתהליך שהובילו להלאמת חברת החשמל הארץ-ישרא
  • גורל הכפרים הערביים הנטושים במדינת ישראל ערב מלחמת ששת הימים ואחריה
  • קבר ישו - מחקר היסטורי וארכאולוגי חדש
  • תכנוז הכנסת: תוספות ותיקונים
דילוג לתוכן