קתדרה גיליון 106

קתדרה גיליון 106

קתדרה גיליון 106

תוכן

  • מבוא- "פתח דבר"
  • כיבוש העיר שומרון בידי יוחנן הורקנוס: העילה להטלת המצור, היישוב היהודי בחבל ערקב
  • הקבורה המשפחתית והחוץ-משפחתית בירושלים ובסביבתה בתקופת בית הורדוס
  • לזיהוי שערי הר הבית בתקוםה המוסלמית הקדומה וה'מערה'
  • מקודשת, אבל לא מדודה - מדוע נדחה 'סקר ארץ ישראל המערבית' לשנות השבעים של המאה הת
  • 'שלד הברזל שותק כמו רעי' (חיים גורי) - סיפורם של שרידי המשוריינים בשער הגיא
  • למען החופש: מאבקיה הציבוריים של הפרופסורה הירושלמית לאחר הקמת המדינה
  • דמות תלמודית והשתקפותה
דילוג לתוכן