קתדרה גיליון 107

קתדרה גיליון 107

קתדרה גיליון 107

תוכן

  • הרקע העירוני למעשי המרטירים של קיסריה
  • התיישבות וכלכלה בארץ-ישראל בתקופה הרומית המאוחרת ובתקופה הביזנטית (70-641 לספירה
  • על מוצאם האדריכלי של בתי הכנסת הגליליים
  • 'רוסלאן' - הומנם הסנונית הראשונה המבשרת את בוא ה'עלייה השלישית'?
  • באר-שבע הישראלית - בין המקום לבין החזון
  • צפת במלחמת העצמאות: עיון מחדש
  • צפת במלחמת העצמאות: עיון מחדש
  • על מפה רוסית של מפרץ חיפה (1772)
  • כבש פרה אדומה
  • הצעה להקים בית חולים לילדים בירושלים במאה התשע-עשרה
דילוג לתוכן