קתדרה גיליון 108

קתדרה גיליון 108

קתדרה גיליון 108

תוכן

  • כסלות-תבור, רימון, הנחל אשר על פני יקנעם וגי יפתח-אל - להבנת גבולותיה של נחלת זב
  • מסילות בארנון - דרך סלולה קדם רומית במואב
  • לשאלת רישומה של ירשלים בליטורגיה ובאדריכלות בתקופה הקרולינגית והשפעתה עליהן
  • צרפת בגליל במאה התשע-עשרה - על פי התכתובת הקונסולרית של משפחת עבו
  • משפחת הירשנזון ובשורת ההשכלה והמודרנה בירושלים
  • כוחו וחולשתו של ה'פטרנליזם' הערכי - תדמית יהודי תימן בעיני מנהיגות העלייה השניי
  • התפתחות מערכת התחבורה ומקומה בעיצובו המודרני של הרחוב המודרני בתל-אביב בשנות השל
  • חכמי המזרח בפנים מאירות
  • נימוקי השופטים להענקת פרס יצחק בן-צבי בתולדות ארץ- ישראל ופרס מרדכי איש-שלום בתו
דילוג לתוכן