קתדרה גיליון 11

קתדרה גיליון 11

קתדרה גיליון 11

תוכן

 • מבוא
 • מי בנה את ה'מצודות ישראליות' בהר-נגב
 • ירושלים כ'מטרופוליס' בתודעתו הלאומית של פילון
 • נכסי הכנסייה הנוצרית בגליל המערבי בתקופה הביזאנטית הקדומה
 • המפות שהחזיק תיאודוסיוס - על מפות הצליינים של ארץ-ישראל וירושלים במאה השישית לספ
 • חדירתם של הבדווים לארץ-ישראל בתקופה הפאטמית (969-1069)
 • ירושלים בין יהדות ונצרות בתקופה הביזאנטית
 • ה'ריקונקוויסטה' הנוצרית של ארץ-ישראל בידי המונגולים (1300)
 • מקאם נבי מוסא שליד יריחו
 • על יהודי צפת בימי הכיבוש העות'מאני
 • מקור קדום על בניית כיפת-השלשלת בהר-הבית
 • שלושה מקורות חדשים מספרות שבחי ארץ-הקודש בערבית במאות הט"ז-הי"ז
 • פרסי יצחק בן-צבי לשנת תשל"ט
דילוג לתוכן