קתדרה גיליון 110

קתדרה גיליון 110

קתדרה גיליון 110

תוכן

 • על דוריס - אשתו הראשונה של הורדוס
 • התאטרון של הורדוס בירושלים: הצעה חדשה
 • המניין שנהג ביהודה במהלך מרד בר כוכבא
 • רחיים ומתקני טחינה בספרות התלמודית - בחינתם מחדש לאור הממצא הארכאולוגי
 • שערי ירושלים לפי אלמקדסי והגניזה הקאהירית
 • שיילוק עולה לארץ-ישראל - 'הסוחר מוונציה' לשקספיר בבימויו של לאופלד יסנר בשנת 193
 • בין מקרא לציונות - התפיסה השבטית של המרחב המשתקפת בשמות יישובים מהעשור הראשון למ
 • איגרת ביתא ישראל לארץ-ישראל מאמצע המאה התשע-עשרה: הנוסח העברי מאוסף פירקוביץ
 • נסיעת הקסמים' של אברהם כהנא לארץ-ישראל, תרע"ד (1914)
 • עוד ועוד על עלייה לרגל לארץ הקודש בימי הביניים
 • רימוז והגבול בין נחלות זבולון ונפתלי
דילוג לתוכן