קתדרה גיליון 112

קתדרה גיליון 112

קתדרה גיליון 112

תוכן

  • המצורה ההלניסטית בחורבת טורה שבהרי ירושלים וזיהוי טור שמעון
  • התוכן והסדר של פרשיות התפילין מקומראן וההלכה של חז"ל - הדומה, השונה ומעט מסקנות
  • ידיעות על תולדות ירושלים בכתבי-יד גרוזיניים עתיקים
  • 'לכבוש את הארץ לפנינו מעט מעט': אגודת 'תחיית ישראל' 1881-1886
  • קרוליין אמילי גריי היל: הציירת האוריינטליסטית מהר הצופים
  • בין קיבוצים למושבים - שתי דרכים בקליטת עלייה בעשור הראשון למדינת ישראל
  • מדידה ושקילה בימי קדם והצגתן בימינו
  • ערי גנים ושכונות גנים
  • מנימוקי השופטים להענקת פרס יצחק בן-צבי בתולדות ארץ-ישראל ופרס מרדכי איש-שלום בתו
דילוג לתוכן