קתדרה גיליון 113

קתדרה גיליון 113

קתדרה גיליון 113

תוכן

  • ממלכת כוהנים או גוי קדוש? - מעמדו של המקדש בנצרות הקדומה
  • האומנם איפה ואיפה? - מדיניות מוניציפלית וחלוקת משאבים בין יהודים לערבים בחיפה בש
  • יומים מתקופת העלייה השלישית - היומן הקבוצתי של 'אחוה' ויומנו האישי של דב בלומברג
  • כנסיות עבר הירדן בתקופה הביזנטית והאמיית
  • תיאור ירושלים בחיבור 'מסע מבורדו': היבטים גאוגרפיים ותאולוגיים
  • עלייתו ושקיעתו של החינוך המיני בקיבוצי 'השומר הצעיר'
  • לוי אשכול ובטחון היישוב, 1917-1947
דילוג לתוכן