קתדרה גיליון 114

קתדרה גיליון 114

קתדרה גיליון 114

תוכן

  • הייתה בקומראן חווה חקלאית?
  • החכם ר' יהושע בן לוי ואשתו קירה מגה - לפירושן של כתובות מבית-שערים
  • מסמכי הגניזה הקהירית - מקור לתולדות היהודים בארץ-ישראל בראשית התקופה העות'מאנית
  • בין מערב למזרח: הברון פליקס דה מנשה - עסקן, יזם וציוני
  • השפעתו הדיאלקטית של א"ד גורדון על 'השומר הצעיר'
  • 'גשרים בין אתמול ומחר' - מקומה של תרבות הגולה בסיפור חייהן של גיבורות העלייה החמ
  • ספר החיים של קריית-ענבים
דילוג לתוכן