קתדרה גיליון 116

קתדרה גיליון 116

קתדרה גיליון 116

תוכן

  • העולם היווני ומישור החוף הארץ-ישראלי לפני הכיבוש המוקדוני
  • הדרך הרומית הסלולה היורדת מפטרה לערבה
  • בית הכנסת והקהילה היהודית הכפרתי בתקופת המשנה והתלמוד - מימון הקמתם ותחזוקתם של
  • 'בשדות ובמדברות': על מרחב ומשמעות באגדות צפת
  • ההגירה הערבית לשרון בתקופת המנדט
  • המפה היישובית של הגולן ערב מלחמת ששת הימים
  • המפה היישובית של הגולן ערב מלחמת ששת הימים
  • הישמרו מן השומרונים?
  • מנימוקי השופטים להענקת פרס יצחק בן-צבי בתולדות ארץ-ישראל ופרס מרדכי איש-שלום בתו
דילוג לתוכן