קתדרה גיליון 118

קתדרה גיליון 118

קתדרה גיליון 118

תוכן

  • קבר פלגיה: חטא, חרוטה וישועה בהר זיתים
  • פרטי כציבורי: איטה ילין ויהודית הררי כותבות אוטוביוגרפיה
  • חלוצות שאינן פועלות - הגירת נשים לארץ-ישראל בראשית המאה העשרים
  • ד"ר הלנה כגן: הרופאה שהפכה לאגדה
  • 'חברות למופת' - יוצאות תימן בין מגדר, מעמד ועדה בתנועת העבודה (1920-1945)
  • זהרה לביטוב - גיבורת מופת או מיתוס?
  • פשט מתוק מדבש
דילוג לתוכן