קתדרה גיליון 119

קתדרה גיליון 119

קתדרה גיליון 119

תוכן

  • הפולחן היטורי ומקורו של הפולחן ההליופוליטני
  • מקדש או משיח? 'משפטו' של ישו, המקדש והמדיניות הרומית
  • תהליך התכנסות הכפרים לעיירות בסוף ימי בית שני
  • בורגנים בחברה שיתופית - קליטת יוצאי גרמניה בחברה הקיבוצית ('חבר הקבוצות' ו'הקיבו
  • יד לחיילים ושם לחללים - ניסיונות הוועד הלאומי להקים את 'יד ושם' 1946-1949
  • על יזמה חינוכית משותפת ליהודים ולשומרונים בשכם
  • יהודה ושומרון - עבר מגוון, הווה יהודי
  • בית המרחץ הציבורי הרומי בארץ-ישראל - דילמות מחקריות בשאלת הגדרתו כמוסד מקודש
דילוג לתוכן