קתדרה גיליון 120

קתדרה גיליון 120

קתדרה גיליון 120

תוכן

  • מבוא- "פתח דבר"
  • טבריה וציפורי במאה הראשונה לסה"נ - טופוגרפיה עירונית ומפעלי הבנייה של הורדוס אנט
  • מדרש גלילי על מסע נערי איוב
  • כתוב בנוף - שימוש במקורות היסטוריים, בממצא הארכאולוגי ובמופע החזותי לשחזור התמור
  • האריסות בסג'רה - דגם להתיישבות החקלאית היהודית בארץ-ישראל בראשית המאה העשרים
  • מפגשי תרבויות? מושבות הגליל התחתו בעיני פקידי יק"א ופיק"א
  • גולים בארצם? פרשת מגורשי תל-אביב ויפו בגליל התחתון, 1917-1918
  • חולי וכולרה בטבריה במלחמת העולם הראשונה
  • משפחת טברי והנהגת הקהילה הערבית בטבריה בשלהי התקופה העות'מאנית ובתקופת המנדט
  • הקמת גדר הצפון במרד הערבי ושאלת כישלונה: בחינה מחודשת
דילוג לתוכן