קתדרה גיליון 122

קתדרה גיליון 122

קתדרה גיליון 122

תוכן

  • מבוא- "פתח דבר"
  • רחוב החומה, מקום הטטרפילון והמעמד ההלכתי של קיסריה (לביאורה של תוספתא, אהלות יח,
  • מושלים ופרסונל בכתובות לטיניות מקיסריה מריטימה
  • פמפילוס והספרייה הנוצרית של קיסריה
  • הצד האפל של הירח - אוסביוס מקיסריה בין פולמוסים תאולוגיים למאבקי יוקרה
  • תעריף תשלומים לשירותים רשמיים מקיסריה הביזנטית
  • ארמונות בעיבורי קיסריה הביזנטית
  • קיסריה במעבר מהשלטון הביזנטי לשלטון המוסלמי - העדות הארכאולוגית מהאזור הדרומי-מע
  • לזכר אבנר
  • 'על חוף הים הביזנטי, אין עוד עיר יפה ממנה...'
דילוג לתוכן