קתדרה גיליון 123

קתדרה גיליון 123

קתדרה גיליון 123

תוכן

  • כתובת 'קרבן' על גלוסקמה מירושלים
  • 'דיר' ונווה ושמות מקומות מטיפוס דיר-X בארץ-ישראל
  • עיר מוסלמית משגשגת - כלכלתה של רמלה בימי הביניים
  • המיסיון הסקוטי בצפת עד מלחמת העולם הראשונה ותגובת הקהילה היהודית על פעילות מיסיו
  • המפה ה'ציונית' של צבא בריטניה (1917-1918)
  • תל"ם - 'תיאטרון למעברות': ראשיתה של ה'פנייה הכפולה' בתאטרון הישראלי
  • טקסט נבואי על אבן מן המאה הראשונה לפסה"נ
  • מכתבי אל-עמארנה בלבוש עברי
דילוג לתוכן