קתדרה גיליון 124

קתדרה גיליון 124

קתדרה גיליון 124

תוכן

  • תיארוך בתי הכנסת העתיקים בגולן: הבהרות, עדויות והצעות
  • 'כנשר יעיר קנו' - למשמעותו של מוטיב הנשר בבתי הכנסת הקדומים בגליל ובגולן
  • פולמוס ההתנגדות לגדוד העברי: חשבונם של 'נשארים'
  • היפרדות או דו-קיום? - המגמות הסותרות שעמדו בבסיס תכנית האו"ם לחלוקת ארץ-ישראל
  • כפר-אוריאל - מפעל התיישבותי לעיוורים בגדרה בשנים 1950-1968
  • על דת וחברה בימי הבית השני
דילוג לתוכן