קתדרה גיליון 125

קתדרה גיליון 125

קתדרה גיליון 125

תוכן

  • מיקומן של מודיעין החשמונאית ומודיתא הביזנטית לבירור סוגיה גאוגרפית-היסטורית
  • מבחר מסורות על שבחי שכם בספרות שבחי ארץ-ישראל (פדאאל) בערבית
  • ה'תעכבה' שנעלמה - תחנת סג'ד כצוהר לתולדות מסילת הברזל מיפו לירושלים לפני מלחמת ה
  • מגמילות חסדים למוסד רפואי - 'עזרת נשים', תרנ"ה-תרס"ו
  • המשתוקקים לרדת - על יהודים שלא הצליחו לממש את רצונם לרדת מהארץ בשנות העשרים
  • 'הועידה העולמית לחקר השואה והגבורה בתקופתנו', ירושלים 1947 - התמודדות ראשונית של
  • מלחמה, הלכה וגאולה - צבא ומלחמה במחשבת ההלכה של הרב שלמה גורן
  • על דת וחברה בארץ-ישראל בתקופה הרומית
דילוג לתוכן