קתדרה גיליון 127

קתדרה גיליון 127

קתדרה גיליון 127

תוכן

 • שכרותו של הרקלס בפסיפס בציפורי: התבזות או התקדשות?
 • עיון מחודש ברקע ההיסטורי להחלת דיני טומאה וטהרה בכלי זכוכית
 • בלי ארובה: חימום הבית בארץ ישראל הקדומה והערה קצרה על כושר ההמצאה האנושי
 • פעולותיה של חברת פיק"א לשימור נחלותיה בסוריה ובלבנון
 • ושיר לפי חרב זמרי: שירה, מאבק ומרי בלהקה הצבאית העברית
 • כוונותת טובות: קווים לדמותו של משרד המיעוטים, 14 במאי 1948- 1 ביולי 1949
 • תנו לחיות בארץ הזאת! מפלגת 'ציונים כללים' 1952-1949
 • תעודה: הקשר היהודי לכיבוש ארץ ישראל בשנת 1540
 • עם הספר - מנינוה עד ירושלים ומכתיבה היסטוריוגרפית עד מציאות היסטורית
 • עם הספר- ה'אונומסטיקון' בתרגום ע"צ מלמד לקוראי אנגלית
 • עם הספר - חברה בכבלי הזיכרון
דילוג לתוכן