קתדרה גיליון 128

קתדרה גיליון 128

קתדרה גיליון 128

תוכן

 • ירושלים וסביבותיה במונוגרפיה סלאוקית מראשית ימי המדינה החשמונאית
 • לקט ועוללות של מגילות: כתבים ממדבר יהודה שהתגלו בשנים האחרונות
 • בתי כנסת עתיקים ומקוואות טהרה: הממצא הארכאולוגי וזיקתו להלכה הקדומה
 • מתחנת מסיון לשכונה: התפתחות מתחם 'בית היתומים הסורי' של שנלר בירושלים בשלהי העיד
 • להקים בנין חדש? הרב קוק, הרב הירשנזון והרצל על בניין המקדש וחידוש הקורבנות
 • שירה חדשה-עתיקה: מורשת אברהם צבי אידלזון וזמרי 'שורשים'
 • תעודה: נוסעים מוסלמים בארץ ישראל בימי הביינים: הערות על אודות ספרות המסעות
 • עם הספר - על אסופים, שושבינים, רוחות אבות, התרת סיכה ונטיעת יתד
 • עם הספר - עולים, מהגרים, נמלטים
 • עם הספר - כיבוש חיפה 1948
 • סיום
דילוג לתוכן