קתדרה גיליון 13

קתדרה גיליון 13

קתדרה גיליון 13

תוכן

  • מבוא
  • היהודים בירושלים במאה הי"ח
  • מעמדה של 'הרבנות הכוללת' בירושלים בתקופה העות'מאנית
  • 'ביקור ארץ-האבות' – יומנו של ויליאם טופקיס, 1923
  • שכונות ראשונות לעולי תימן בירושלים, תרמ"ב-תרע"ד
  • פרק-הסיום הגנוז של חיבור יצחק בן-צבי על 'נדידות היהודים'
  • דיון: צבא סדיר מול מחתרת – הקמת הכוח הצבאי של היישוב היהודי במלחמת-העולם השנייה
  • ידיעות על שומרונים בספרי נוסעים נוצרים מן המערב – מן המאה הי"ד ועד סוף המאה הי"ח
  • מילואים למאמרו של צבי אילן, 'ראשיתה של ה"חבצלת" (תרכ"ג) – עם גילוים של חמשת הגלי
דילוג לתוכן