קתדרה גיליון 130

קתדרה גיליון 130

קתדרה גיליון 130

תוכן

  • גידול האוכלוסייה ביהודה ותעשיית שמן הזית במאה השמינית לפסה"נ
  • שחזור מעדני זיתים מהתקופה הרומית: השלכות פרשניות על דברי חז"ל
  • משכילי למברג וארץ-ישראל : על פרשה לא ידועה משנת 1816
  • משפחות הנכבדים הערביות בעכו בשלהי השלטון העות'מאני ובתקופת המנדט: המשך או תמורה?
  • 'בא השטן לכפר-יחזקאל בערב שבת': 'מרד הזקנים' והמאבק על הקמת בית כנסת במושב עובדי
  • בנימין מנשה לוין ומחקר 'חכמת ישראל' ברוח המסורת
  • השכלה היא אוצר בלום'
  • 'ומחזיקים ישוב ארץ-ישראל לבל תעזב ארץ הקדושה בידי זרים'
  • עיצוב לאומי פילנתרופיה ומגדר: ארגון הדסה והזירה הארץ ישראלית
  • פניה של מפלגת השלטון
דילוג לתוכן