קתדרה גיליון 131

קתדרה גיליון 131

קתדרה גיליון 131

תוכן

 • זמנן ומקורן של כותרות האבן המעוטרות מיהודה, ממואב ומעמון
 • חורבן ירושלים בשנת 70 לסה"נ: תיאורו של יוסף בן מתתיהו והממצא הארכאולוגי
 • מי נטמן בבית הקברות בקומראן? לשאלת זהותן של אוכלוסיות קדומות על פי ממצא ארכאולוג
 • מ'חברה טראסק' לקבוצת רועים: לתולדותיה של קבוצת הרועים בשיח'-אבריק 1928-1927
 • מסכסוך מקומי לעימות לאומי: המאבק על זכויות הדיג בכינרת בתקופת המנדט הבריטי
 • שרידים מספרים: חוות-מרדכי - 'להקדים את המחקר השיטתי להתיישבות המעשית'
 • עם הספר - מעמדם של חז"ל בחברה יהודית: הצעה לגישה חדשה
 • עם הספר - בין הים הגדול לנהר פרת: על יהודים ויהדות בין פרס לרומי
 • עם הספר - רפיד בגולן: סקר ארכאולוגי של כפר מהתקופה הרומית והביזנטית, מעיזבונו של
 • עם הספר - שבחי ירושלים ודמשק
 • עם הספר - 'נאמנים פצעי אוהב' (משלי כז, ו): תרומתו של יצחק בצלאל להיסטוריוגרפיה ה
 • עם הספר - זיכרון ההנצחה או הנצחת הזיכרון
 • עם הספר - היסטוריה מעובדת של זיכרון קיבוצי
 • סיום
שנת הוצאה: תשס"ט / 2009
מספר עמודים: 202
מק"ט: 4431
דילוג לתוכן