קתדרה גיליון 133

קתדרה גיליון 133

קתדרה גיליון 133

תוכן

 • מה לבת בבל בסלע אדום?
 • החקלאות הקדומה בהר הנגב - בחינה מחודשת
 • יישום גישה מעין-ארכאולוגית לחקר מקומות קדושים בגליל
 • משרתי המושבה או רודנים כסי רוח? מאה שנה לאגודת 'השומר' - פרספקטיבה היסטורית
 • הלא! ירושלים מדברת': החייאת הדיבור העברי ברדיו המנדטורי (1948-1936)
 • תעודה - הערות על הכתובת המכונה 'חזון גבריאל'
 • עם הספר - חסידות וחסידים על פי אסכולת אפרון
 • עם הספר - בניאס, הגליל העליון ובקע לבנון: בין היסטוריה לארכאולוגיה
 • עם ההספר - דגם של מחקר מאלף וחדשני
 • עם הספר - חנה מיזל: שחרור האישה או שחרור הנשים?
 • עם הספר - ביוגרפיה של שכונה
 • עם הספר - 'לא עיר, אלא שיר'
 • סיום
שנת הוצאה: תש"ע / 2009
מספר עמודים: 176
מק"ט: 4433
דילוג לתוכן