קתדרה גיליון 134

קתדרה גיליון 134

קתדרה גיליון 134

תוכן

 • כלי שיט עתיקים בלגונה של דור (טנטורה) ומשמעויותיהם
 • לאומיות ואקדמיה: לשאלת הבעלות על קרקעות האוניברסיטה העברית
 • מסע משלחת חבר הלאומים לחקירת המלריה בארץ-ישראל בשנת 1925
 • דבר אחר': ענף גידול החזירים במדינת ישראל ומתנגדיו, 1962-1948
 • הניסיון להקים בית מדרש לרבנים בירושלים בשנת 1956: כרוניקה של כישלון ידוע מראש
 • בצבת הממסדים - הניסיון לחינוך מסורתי
 • עם הספר - עולם הולך ונגלה: החתים ותרבותם
 • עם הספר - מהדורה חדשה למגילת ההודיות מקומראן
 • עם הספר - העלייה הראשונה ותרומתה לייסוד התרבות הציונית
 • עם הספר - על המשפטנים והיסטוריה
 • עם הספר - על צברים שאינם מזדקנים
 • עם הספר - בין מדינת עלייה לחברת הגירה
 • עם הספר - בין כתיבה היסטורית להנצחה
 • עם הספר - מטרופולין במדבר
 • סיום
שנת הוצאה: תש"ע / 2009
מספר עמודים: 176
מק"ט: 4434
דילוג לתוכן