קתדרה גיליון 137

קתדרה גיליון 137

קתדרה גיליון 137

תוכן

 • פתח דבר
 • ממלכת יהודה בשלהי ימי הבית הראשון לאור טביעות הוורדה על ידיות קנקנים
 • זהותו של עם ישראל בפני הבית ולאחר חורבנו: רצף או שינוי? מגמות בחקר תולדות ישראל
 • עלייתו לרגל של הנס טוכר, פטריצי מהעיר נירנברג, לארץ הקודש בשנת 1479
 • הבעלות על הקרקעות במשולש הגבולות הצפוני של ארץ-ישראל: מציאות, תעמולה ומאמן לאומי
 • מפא"י בתדהמה: בן-גוריון מול מפלגתו במשברי שנות השלושים
 • גיבורה בלתי נשכחת? לשאלת מקומה של עדה סרני בזיכרון הקיבוצי
 • עם הספר - תשוקת החלוצים או תשוקת הציונים?
 • עם הספר - מה שאין בו ומה שיש בו... קובץ מאמרים על תולדות היישוב היהודי בתקופת המ
 • עם הספר - שנות העיצוב של מדינת ישראל
 • סיום
שנת הוצאה: תשע"א / 2010
מספר עמודים: 200
מק"ט: 4437
דילוג לתוכן