קתדרה גיליון 138

קתדרה גיליון 138

קתדרה גיליון 138

תוכן

 • פתח דבר
 • רבי יהודה הנשיא ותחומי ערים בארץ-ישראל: עיון ספרותי-היסטורי
 • אשקלון כמרכז אינטלקטואלי הלני במאה החמישית והשישית
 • עולה הרגל והעיר הקדושה: תיאור לטיני לא מוכר של המקומות הקדושים מתחילת המאה השתים
 • הטוב מכולם ב'אומנות השחורה': בית הדפוס של המיסיון הגרמני של שנלר בירושלים בשלהי
 • עיר כזו אי אפשר לה בלא בית נכאת עירוני': ראשית המוזיאונים והאוספים הציבוריים בתל
 • סעד ושיקום לאחר המלחמה: המשרד לנפגעי מלחמה, 1951-1948
 • עם הספר - הפרהיסטוריה של ארץ-ישראל
 • עם הספר - שלאלה: עיר קדומה בכרמל?
 • עם הספר - ארגון ייחודי ושמו 'הדסה'
 • עם הספר - איבדנו כל אשר יקר... להיכן נעלם הקונסנזוס הלאומי בשאלות מלחמה ושלום?
 • סיום
שנת הוצאה: תשע"א / 2010
מספר עמודים: 192
מק"ט: 4438
דילוג לתוכן