קתדרה גיליון 14

קתדרה גיליון 14

קתדרה גיליון 14

תוכן

 • מבוא
 • דברי-הספד שנישאו בלווייתה של רחל ינאית בן-צבי
 • בין 'חברה יישובית' ל'חברה פוליטית' – היישוב היהודי בארץ-ישראל בתקופת המנדט
 • על מקומה של החקרה הסלבקית בירושלים
 • על שערי הר-הבית בכתבי יוסף בן-מתתיהו ובמסכת מידות
 • המצור על טבריה על-פי 'זמרת הארץ' לר' יעקב בירב
 • מקרה הנער המומר' – פרק בתולדות יהודי ירושלים במאה הי"ז
 • חוות-הפועלות בכנרת, 1917-1911, כפתרון לבעייה הפועלת בעלייה השנייה
 • 'עיר גנים' כמקור לתכנון נהלל
 • בין בדלנות להשתלבות – התיישבות יוצאי תימן בכפר מרמורק
 • מעורבותו של נורי אַס-סַעִיד בארץ-ישראל – לקורותיה של שותפות יהודית-ערבית
 • 'מסעות שמעון' – הספר ומחברו – מאה שנה להופעת 'מסעות שמעון'
 • ארכיון 'הקיבוץ המאוחד' ב'יד טבנקין'
דילוג לתוכן