קתדרה גיליון 143

קתדרה גיליון 143

קתדרה גיליון 143

תוכן

 • פתח דבר
 • התפתחות המערך היישובי בממלכת יהודה מראשיתה ועד חורבן הבית הראשון
 • המערך המדיני בשפלת יהודה בתקופת הברזל א-ב1 (800-1150 לפסה"נ)
 • ח'רבת קיאפה והמאבק בין פלשתים לכנענים בתקופת הברזל הקדומה בדרום הארץ
 • תחילת מחקר: תיאוריה הגאוגרפיים של ארץ-ישראל ב'כפתור ופרח' בהשוואה להסברים הגאוגר
 • עדות בנוף: לתולדות תלמוד התורה הספרדי בירושלים בשנים 1860-1840 - בחינה מחודשת לא
 • יפו - נמל ללא נמל: לכישלונן של התכניות מן המאה התשע-עשרה להקמת נמל מודרני עמוק מ
 • בשיח הציבורי במפא"י לקראת שביתת האקדמאים בשנת 1956
 • עם הספר - על דימוים של היהודים בספרות היוונית בתקופה ההלניסטית
 • עם הספר - מה בין מידע על הארץ למחקר על הארץ?
 • עם הספר - תחושה של שליחות
 • עם הספר - סוד כוחו של ישראל גלילי
 • סיום
שנת הוצאה: תשע"ב / 2012
מספר עמודים: 203
מק"ט: 4443
דילוג לתוכן