קתדרה גיליון 144

קתדרה גיליון 144

קתדרה גיליון 144

תוכן

 • פתח דבר
 • השומרונים בראי הרושמאים והשפעת השלטון הרומי על היחסים בין יהודים לשומרונים
 • עליית כביר יהודי מאסתאנבול: הגביר יעקב אלנקוה בירושלים
 • ספריות אסלאמיות ונוצריות בתקופה העות'מאנית המאוחרת כסוכני תרבות ומחקר בין מזרח ל
 • לאומן איטלקי ואמן דתי: אנטוניו ברלוצי ופעילותו לקידום האינטרסים האיטלקיים בארץ ה
 • התחרות לתכנון קבר הרצל ועיצוב הר הרצל 1960-1949
 • עדות בנוף: גילוי מזבח הכנסייה של 'בית היתומים הסורי' של שנלר בירושלים
 • תגובה: עוד על לוחיות הכסף מכתף הינום
 • עם הספר - ירושלים: התהוותה של עיר יהודית בשלטון זר
 • עם הספר - אחרי ההיסטוריה בא ההווה
 • עם הספר - זיכרונות מירושלים המנדטורית
 • עם הספר - המסדר הטווטוני בארץ הקודש
 • עם ספר - אילו ידענו עברית
 • עם הספר - עין לציון צופיה
 • נימוקי השופטים להענקת פרסי יד יצחק בן-צבי בתולדות ארץ-ישראל לשנת תשע"ב
 • סיום
שנת הוצאה: תשע"ב / 2012
מספר עמודים: 190
מק"ט: 4444
דילוג לתוכן