קתדרה גיליון 147

קתדרה גיליון 147

קתדרה גיליון 147

תוכן

 • בפתח קתדרה
 • חורבת בתה: כפר ןצנזריו - לדמותו של מרחב כפרי נוצרי בארץ-ישראל בשלהי העת העתיקה
 • תעודה: תיאור ירושלים בחיבור פרסי-מוסלמי מן המאה השתים-עשרה
 • ועדי המושבות ותרומתם להתפתחות מושבות העלייה 1918-1882
 • דימויים הדדיים של מורים ואיכרים במושבות הגליל בתקופת היישוב
 • שומר החומות האחרון של הכפרי העיברי הראשון': יצחק בן-צבי ויהודי פקיעין
 • מקדש מעט בהיכל המדע: התפילה בציבור ומשמעותה באוניברסיטה העברית בראשיתה
 • בשדה המחקר - 'והחורבון הזה בעצם נעלם': כמה בירורים היסטוריוגרפיים בעקבות הופעת ה
 • עם הספר - בין אובייקט לסובייקט: ילדים ונערים במהפכות לאומיות
 • עם הספר - בין המצפון לפנטזיה
 • עם הספר - פנחס ספיר - בין עצמה לחולשה
 • עם הספר - בא לקלל ונמצא מברך
 • סיום
שנת הוצאה: תשע"ג / 2013
מספר עמודים: 208
מק"ט: 4447
דילוג לתוכן