קתדרה גיליון 15

קתדרה גיליון 15

קתדרה גיליון 15

תוכן

  • מבוא
  • שער ירושלים בדרך הגיא
  • ציוני-דרך בהיסטוריה של העיר עזה בימי בית שני
  • מפעלי-הבנייה של הורדוס - צורכי הממלכה או צורך אישי
  • חלוץ התעשייה החדשה בארץ-ישראל; בית-חרושת ל' שטיין - גלגוליו ואחריתו
  • לתולדות הזיתים והשמן בגליל ובבקעת-בית-כרם בתקופה העות'מאנית ובתקופת המנדט
  • מהצעת הקאנטונים אל תכנית-החלוקה
  • ההחלטה על יציאת הבריטים מארץ-ישראל
  • בעיית זיהוין של שכונות ירושלים לפי שמן הערבי-העות'מאני בספרי-הנפנס
  • השכונות בירושלים החדשה 1980- 1860 ביבליוגראפיה נבחרת
דילוג לתוכן