קתדרה גיליון 153

קתדרה גיליון 153

קתדרה גיליון 153

תוכן

 • פתח דבר
 • על מדידה בלתי מוכרת של ירושלים בשנת 1823
 • התיישבות ושלטון במאות השמינית-תשיעית לסה"נ: הערבה כמקרה בוחן
 • סמח': עלייתה ונפילתה של עיירה ערבית לחוף הכינרת
 • פארך על הראש': המבצע לביעור הגזזת ביישוב היהודי בארץ-ישראל בתקופת המנדט הבריטי
 • לידת ילדים והענקת שמות כביטויים להגשמת הלאומיות בתקופת העלייה הראשונה והשנייה (1
 • בשדה המחקר - אין מביאים ראיה מן השתיקה ו'שתיקה רועמת'
 • עדות בנוף - 'שוב נשוב אליו': על קורותיה וסמליותה של אנדרטת הראל בגבעת הרדאר
 • עם הספר - סיפורו של גן ילדים בארץ-ישראל
 • עם הספר - על לשונות ראשונים
 • עם הספר - על למרות ולאומיות: ועד הקהילה כמשל
 • עם הספר - סיפורה של הבולשת הבריטית (CID) במבחן ההיסטוריה
 • עם הספר - סגייה בהבניית הזיכרון הישראלי
 • עם הספר - סיפורה של צביה האחת
 • עם הספר - 'בן המאה שעברה' בצומתי מפתח בתולדות היישוב והמדינה
 • עם הספר - על החילוניות הישראלית
שנת הוצאה: תשע"ה / 2014
מספר עמודים: 212
מק"ט: 4453
דילוג לתוכן