קתדרה גיליון 156

קתדרה גיליון 156

קתדרה גיליון 156

תוכן

 • פתח דבר
 • חייהם הדתיים של המוסלמים באזור צפת במאות השלוש-עשרה-הארבע-עשרה על פי מקור חדש-יש
 • תוחלת חיים ודמוגרפיה יהודית עתיקה
 • המוהל מאיר המבורגר וצפונות פנקסו: להיסטוריה חברתית של קהילת יפו
 • עדות בנוף - היווצרות יחסי ישראך-ברזיל באספקלריה חלוצית: בין דימפלומטיה לקיבוץ
 • עדות נוף - הבית הנעלם: נחשוניות יהודית ועיוורון היסטוריוגרפי בצפון יפו
 • עם הספר - קרנבל בתל-אביב
 • עם הספר - 'כמעט בכל מקום שהיו הורגים, היו גם מצילים'
 • בשדה המחקר - אלוהי המקבים של אליהו ביקרמן
 • עם הספר - יומנה של ציפור פצועה
 • עם הספר - על גיבורות השואה בחברהר הישראלית
 • עם הספר - בן-גוריון והתקשורת - האומנם כול יכול?
 • סיום
 • עם הספר - מתווך בעת הכרעה
 • עם הספר - 'די מלכה'?!
שנת הוצאה: תשע"ה / 2015
מספר עמודים: 224
מק"ט: 4456
דילוג לתוכן