קתדרה גיליון 16

קתדרה גיליון 16

קתדרה גיליון 16

תוכן

 • מבוא
 • יהודי מזרח-אירופה וארץ-ישראל (1777-1881); העליות ומבנה היישוב האשכנזי
 • הקהילה היהודית ביפו בסוף תקופת השלטון העות'מאני
 • גרמניה והציונות, 1897-1918
 • השאיפה לחיי שיתוף וראשית הגשמתה בעלייה השנייה דעות ועדויות
 • איכרי פתח-תקוה - יזמים כלכליים ושמרנים חברתיים
 • המדיניות הפינאנסית של ועד-הצירים, - 1921-1918 - תקופת-מעבר או הנחת יסודות
 • המדיניות התקציבית של ממשלת ארץ-ישראל בשנות העשרים והשפעתה על התפתחות המשק היהודי
 • תנועת-העבודה הציונית-סוציאליסטית בארץ-ישראל בשנות העשרים; ניסיון לסינטיזה
 • היחסים בין הרבנים הראשיים הספרדים לבין ועד עדת הספרדים בירושלים בתקופת השלטון הב
 • ציונות דתית וציונות עובדת - התגבשות, זרמים וסיעות
 • אכזבה מהישגי הבית הלאומי היהודי גורם לתפנית במדיניות הבריטית בארץ-ישראל ב-1930?
 • העלייה הגרמנית כאופוזיציה א-פוליטית ב'קיבוץ המאוחד' בימי העלייה החמישית
 • תנועת יישוב ארץ-ישראל ומייסדי פתח-תקוה – איגרת הרב צ"ה קלישר אל אליעזר ראב
 • דיון: הצמיחה וההתגבשות של תרבות עברית מקומית וילידית בארץ-ישראל, 1948-1882
 • פרס יצחק בן -צבי לשנת תש"ם
דילוג לתוכן