קתדרה גיליון 160

קתדרה גיליון 160

קתדרה גיליון 160

תוכן

 • פתח דבר
 • תרבות חומרית ותמורות היסטוריות: עדות חדשה מאזור ירושלים מהתקופה הרומית הקדומה
 • הכיבוש המוסלמי של ירושלים
 • אבו-כביר: מיישוב כפרי לשוליים עירוניים
 • האיום האקדמי בשער הקיבוץ: גבולות הקולקטיביזם הקונפורמי בראשית המדינה
 • הארכאולוגיה שמעל והארכאולוגיה שמתחת: יחס החברה הציונית-דתית לארכאולוגיה 1967-194
 • חמישים שנה לביקור האפיפיור פאולוס השישי בארץ הקודש (ינואר 1964): ההקשר הישראלי
 • עם הספר - גאולוגיה ונוף בנגב
 • עם הספר - לאן הובילו המעלות החצובים?
 • עם הספר - ריקולדו ממונטה קרוצ'ה בין נצרות לאסלאם
 • עם הספר - 'עמנו הצחק ועמו ננצח': מאבקן של נשים בארץ-ישראל לזכות הבחירה
 • עם הספר - הלכה למעשה
 • עם הספר - שנת 1948 ומקומה בשיח ההיסטוריוגרפי של שדה האומנות בישראל
 • עם הספר - המידע ההיסטורי ותרומתו לתדמית ולחשיבות של מקום
 • עם הספר - בינוי ושיכון בזמנים משתנים
 • עם הספר - תחייה, הגייה, כתיב ותעתיק
 • נימוקי השופטים להענקת פרס יצחק בן-צבי לתולדות ארץ-ישראל ופרס מרדכי איש-שלום לתול
 • סיום
שנת הוצאה: תשע"ו / 2016
מספר עמודים: 212
מק"ט: 4460
דילוג לתוכן