קתדרה גיליון 161

קתדרה גיליון 161

קתדרה גיליון 161

תוכן

 • פתח דבר
 • תהליכי התיישבות בתקופת הברונזה הקדומה בשפלת יהודה
 • מערכת ֻח'ֵוי ִלַפה (خويلفة) על פי מקורות ערביים
 • טקסי אירוסים ונישואים במושבות: מסורת מול חדשנות 1882( - 1914)
 • עדות בנוף |חיים ב'שדה הדמים': יהודים, ערבים ושוב יהודים בשכונת שמאעה (שערי־ציון)
 • גיבוש תפיסת הכבישים הצבאיים של צה"ל בשנות החמישים
 • העדה החרדית' בירושלים ויחסה למדינת ישראל, 1973-1948
 • חקר התרבות החומרית?
 • שישה פרקי נצרות ועוד אחד: המהדורה החדשה של ספרו של פאו פיגרס על הנצרות הקדומה
 • שש עשרה רופאות ראשונות
 • ההתנגדות החרדית לציונות
 • הכרצל אז וכיום
 • 1948- שנת ההפתעות
 • בשבח העדות האישית
 • סיום
שנת הוצאה: תשע"ו / 2016
מספר עמודים: 212
מק"ט: 4461
דילוג לתוכן