קתדרה גיליון 162

קתדרה גיליון 162

קתדרה גיליון 162

תוכן

 • פתח דבר
 • תעודה| פפירוס פייטני למועדי החורף ומשמעותו לתולדות היישוב בארץ־ישראל בשלהי התקופ
 • חיים מרגלית־קלווריסקי, גואל הקרקעות והשאלה הערבית: אנטומיה של יחסי יהודים‑ערבים
 • עדות בנוף | חקלאים ארמנים בארץ־ישראל: שיח' בוריך במאה העשרים
 • העדים מאשימים ודורשים': סקירה ראשונית על יהודים שנחשדו בישראל בשיתוף פעולה עם הנ
 • בנתיב הענות הולכת הפדות': הנצחת הל"ה בנתיב הל"ה
 • הנוף, המודרניזם והקיבוץ: עבודתו של שמואל ביקלס
 • לא עם לבדד
 • דיון פורץ גבולות
 • אוטוביוגרפיה של נסיך סורי בן המאה השתיים עשרה
 • מיומנו של מוכתר
 • סין אדיאולוגיה להיסטוגרפיה
 • יחסי ישראל וצרפת: עליות ומורדות 1947 - 1969
 • סיום
שנת הוצאה: תשע"ז / 2017
מספר עמודים: 214
מק"ט: 4462
דילוג לתוכן