קתדרה גיליון 163

קתדרה גיליון 163

קתדרה גיליון 163

תוכן

 • לבטיה החלטותיה הטריטוריאליות של ממשלת ישקרל בששת ימי המלחמה, 5-10 ביוני 1967
 • עיצוב המפה הפוליטית החדשה בישראל, 1965-1967
 • עולים ויורדים בו: הזיקה הסמלית -פוליטית להר הצופים ולקמפוס האוניברסיטה העברית בת
 • מאויב לאוהב: הדיון הציבורי בישראל באשר לשימוש בכח צבאי נגד אוכלוסיית הגדה המערבי
 • מלחמת הפדות והפשע: מנחם בגין במלחמת ששת הימין ולידתו המחודשת של הימין בישראל
 • הזדמנות היסטורית: נוף, מלכותיות ותחרות בהקמת הגן הלאומי סובב חומות ירושלים, 1967
 • התועלת שבדיפלומטיה מסתגלת
 • הציונות וישראל בראי הערבים: מבט אחר
 • יומנו של משה ביתן: כיצד התמסדו היחסים המיוחדים בין ארצות הברית לישראל?
 • בתי הכנסת וההתיישבות היהודית בגולן ה'תחתון' בתקופות הרומית והביזנטית
 • סיום
 • פתח דבר
שנת הוצאה: תשע"ז / 2017
מספר עמודים: 248
מק"ט: 4463
דילוג לתוכן