קתדרה גיליון 164

קתדרה גיליון 164

קתדרה גיליון 164

תוכן

 • על אודות הרחבת הר הבית בירושלים בשלהי ימי הבית השני
 • מסעה של הרוזנת כריסטינה לואיסה דנר למצרים, לארץ-ישראל ולסוריה בשנת 1871
 • שבי ציון' או 'אמיגרנטים בהולים'?
 • האומנם מתנשאות? קליטתן החברתית של נשים העולות ממרכז אירופה בארץ ישראל
 • באה מנוחה ליגע ומרגוע לעמל'
 • שיטור ומגדר: כניסתן שך נשים משטרת ישראל, 1948-1981
 • לעיתים מרב עצים לא רואים את היער
 • אוצר בלום לחוקרי תולדות הרפואה בארץ ישראל
 • על מזרח ומערב בספרות המסעות היהודית בימי הביניים
 • החינוךל היישובי בגליל:היסטוריוגרפיה חינוכית ומקומית במיקרו, מקרו וֶמסו (אמצע)
 • ידו המחנכת של המעצב הניצב בעורף
 • תוכן עניינים באנגלית
שנת הוצאה: תשע"ז / 2017
מספר עמודים: 204
מק"ט: 4464
דילוג לתוכן