קתדרה גיליון 167

קתדרה גיליון 167

קתדרה גיליון 167

תוכן

 • פתח דבר
 • איקונוקלזם במבני פולחן נוצריים ויהודיים בדרום הר חברון בשלהי העת העתיקה
 • תעודה| בין תיקון פנימי לתיקון חיצוני ובין משיחיות סמלית־תיאורגית למשיחיות ריאלית
 • פטרון כנסיות ירושלים: הפטריארך היווני־אורתודוקסי גרסימוס הראשון, 1897–1891
 • משחקים מדומיינים: ספורט, היישוב והאולימפיאדה האחת עשרה, 1936–1931
 • המרד הערבי הגדול מנקודת מבטו של עורך דין צעיר
 • אופיו הלאומי של היישוב ומגבלותיו: הוועדה לבעיות הילודה של הוועד הלאומי כמקרה בוח
 • עולם השעשועים ותרבות הפנאי בארץ־ישראל בתקופה הרומית ובראשית התקופה הביזנטית
 • עושים סדר בעולם
 • מעורר החשק לעלייה לרגל לירושלים וסוריה' ( ֻמת'יר אלֿגראם ִאלא זיארת אלֻקדס ואלשא
 • הפיוט השומרוני: גילויים חדשים
 • לקסיקון אישי האוניברסיטה העברית בימי היישוב כדגם לסוגה מחקרית לוקה בחסר
 • על שרה לוי־תנאי ותיאטרון מחול 'ענבל'
 • על טקסים וסמלים בתולדות תנועת ה'חרות'
 • סיום
שנת הוצאה: תשע"ח / 2018
מק"ט: 4467
דילוג לתוכן