קתדרה גיליון 168

קתדרה גיליון 168

קתדרה גיליון 168

תוכן

 • פתח דבר
 • ייצור קרמיקה בירושלים מתקופת הבית השני ועד שלהי המאה השנייה לסה"נ לאור חפירות בא
 • השיטפון הגדול בטבריה, מאי 1934: עיר פריפריאלית בארץ־ישראל המנדטורית מתמודדת עם א
 • מלאכה לא נעימה': פעולות הצבא הבריטי בנובמבר 1945 לפיזור הפגנות רחוב ולדיכוי התנג
 • הקול שמאחורי הפגזים והיריות: 'קול צפת' — העיתון שהופיע בצפת במלחמת העצמאות
 • הדור של 1940: חולי נפש בציבוריות הישראלית בעשור השני
 • בשדה המחקר| ההיסטוריה של המשפט הישראלי: עיון מתודולוגי
 • הקורבן הרב משמעי
 • היהודים והים
 • הביוגרפיה החברתית של השביתות
 • משפטים בחצר האחורית
 • סיום
שנת הוצאה: תשע"ח / 2018
מספר עמודים: 212
מק"ט: 4468
דילוג לתוכן