קתדרה גיליון 171

קתדרה גיליון 171

קתדרה גיליון 171

תוכן

 • פתח דבר
 • העברת שלושת המחוזות (עפרים,רמתים ולוד) משומרון ליהודה בראשית התקופה החשמונאית: ש
 • תיאור ארץ הקודש' לבורכרד מהר ציון: ידיעות חדשות על אודות החיבור ומחברו
 • התיאולוגיה של הרצל: קריאה חדשה ב'אלטנוילנד'
 • את הפרצות במכון לחימיה מתקנים': נזקי רעידת האדמה ביולי 1927 באוניברסיטה העברית ב
 • על המבטחים וקובעי מדיניות: הגניאלוגיה של טופס בדיקת העולים לארץ-ישראל (תרפ"ז)
 • פלסטינים נלחמים בנאצים: סיפורם של המתנדבים הפלסטינים במלחמת העולם השנייה
 • עם הספר - אור חדש על החיים בפריפריה היהודאית בתקופת המקרא
 • עם הספר - צפונותיה של קיסריה על מגש של כסף
 • עם הספר - ראשונים לציון
 • עם הספר - גולדה של הגנזך
 • עם הספר - כיצד נולד חזון מושב העובדים?
 • עם הספר - אפריקה מתעוררת בישראל
 • עם הספר - היסטוריוגרפיה של הסיעוד בישראל
 • סיום
שנת הוצאה: תשע"ט / 2019
מספר עמודים: 186
מק"ט: 4471
דילוג לתוכן