קתדרה גיליון 172

קתדרה גיליון 172

קתדרה גיליון 172

תוכן

 • פתח דבר
 • מדבר לאגם מים": על ירוחם וגלגולו של אגם"
 • מים רבים: מחקר ומעשה בתחום המים ביישוב היהודי בתקופת המנדט
 • שנלר–ואגנר–דויטץ והופעתה של הבאר הממונעת המודרנית בארץ־ישראל
 • אף טיפה לים ממתולה עד אילת': שליחותו של מהנדס המים לפי דב קובלנוב
 • מים רבים: מחקר ומעשה בתחום המים ביישוב היהודי בתקופת המנדט
 • ?ְלמה קראת אפס
 • ?ְלמה קראת אפס
 • אף טיפה לים ממתולה עד אילת': שליחותו של מהנדס המים לפי דב קובלנוב
 • ההליכה לפטרה: מיתוס שקהה והתחדש
 • נערה וכד: זכויות קניין במים בראשית ההתיישבות הציונית בשלהי התקופה העות'מאנית באר
 • ?ְלמה קראת אפס
 • תלמוד ירושלמי, מסכת קידושין: מהדורה חדשה
 • סיום
שנת הוצאה: תשע"ט / 2019
מספר עמודים: 190
מק"ט: 4472
דילוג לתוכן