קתדרה גיליון 173

קתדרה גיליון 173

קתדרה גיליון 173

תוכן

 • פתח דבר
 • מכלול ארכיטקטוני לחלוקת לחם חינם בקיסריה בשלהי העת העתיקה
 • האומנם טבח ביברס בנזירי מר סבא? מקורות היסטוריים וזיכרון קיבוצי
 • איכרים, אנשי דת ומפקדי צבא: הגירה ותרומות במשטר המקרקעין בבאלד אלשאם בתקופה הממל
 • מקום לאומי בסביבה מעורבת: עיצוב המרחב הלאומי בחיפה בתקופת המנדט
 • מפריז לרמת הנדיב: קבורתו השנייה של בנימין אדמונד דה רוטשילד במדינת ישראל
 • הישראליזציה של העולים מארצות האסלאם: מוסדות החינוך במושבים בשנות החמישים
 • בשדה המחקר - היסטוריה אחרת והיסטוריוגרפיה של מלחמת תש"ח
 • עם הספר - ממפים את ארץ הקודש
 • עם הספר - גן הילדים והחייאת הדיבור העברי
 • עם הספר - המנהיג הנשכח
 • עם הספר - כשהפעילות החשאית מסתירה את העיקר
 • עם הספר - בין כפור לחום: בין קומוניזם ללאומיות יהודית
 • סיום
שנת הוצאה: תש"ף / 2019
מספר עמודים: 192
מק"ט: 4473
דילוג לתוכן