קתדרה גיליון 176

קתדרה גיליון 176

קתדרה גיליון 176

תוכן

 • פתח דבר
 • תפילת דניאל: דניאל בגוב האריות בבתי כנסת עתיקים
 • הכרמל של פרוספרו של רוח הקודש: דו"חות ומכתבים, 1653-1631
 • מלבס: הכפר ותושביו עד הקמת פתח תקווה
 • תקופה של ישוב יהודים בנצרת': הנוכחות היהודית בנצרת, 1936-1900
 • ייסודו של החוג לגיאולוגיה באוניברסיטה העברית: בין האיש למוסד, בין המחקר התיאורטי
 • המבצע שהוליד שכונה: שיכון לפליטי יפו הערבים, 1938-1936
 • פארק מודרני לעיר מודרנית: התכנון של פארק הירקון בתל אביב, 1979-1961
 • עם הספר - נוף תרבות: המחקר המדעי, הסקרנות, החוויה, ההתבוננות, הלמידה והיחסים בינ
 • עם הספר - מפגש חוזר עם הביל"ויים
 • עם הספר - סיפור חייו של האב המייסד
 • עם הספר - 'מעבר לנכסי הפיוט': זיקות הדדיות בין השירה לפובליציסטיקה ביצירתו של או
 • סיום
שנת הוצאה: תשפ"א / 2020
מספר עמודים: 196
מק"ט: 4476
דילוג לתוכן